Het klimaat: Jaap Tielbeke ziet hoopvolle signalen

Jaap Tielbeke

Jaap Tielbeke is journalist bij De Groene Amsterdammer en schrijver van het boek Een beter milieu begint niet bij jezelf, dat vorig jaar verscheen. 

Waar zet jij je voor in?

“Ik schrijf over de klimaatproblematiek en onderzoek waar het misgaat en waarom we niet verder komen. Mijn boek betoogt dat we ons niet moeten blindstaren op de rol die wij als consument hebben. We verzanden nu in een discussie over wie het groenst kan leven. Bewustwording en individuele gedragsverandering is een goed begin, maar met korter douchen, afval scheiden of spaarlampen indraaien gaan we het niet redden. Uiteindelijk is een structurele verandering nodig vanuit bedrijven en de overheid – daarom is klimaatverandering een politiek probleem.”

Waarom vind je dat?

“Klimaatverandering is geen opzichzelfstaand probleem. Het gaat over de hele maatschappij: van de energievoorziening en de mobiliteit tot hoe we wonen en wat we eten. Er is een grondige transformatie nodig om dit probleem op te lossen. Het is ook een sociaal-economisch vraagstuk, want wie gaat de kosten dragen? Het onderwerp staat wel op de politieke agenda, maar de regeringspartijen lijken geen haast te maken. Daar kan ik me wel boos over maken. Sinds algemeen bekend is dat het klimaatprobleem bestaat, is deze crisis alleen maar gegroeid.”

Ben je nog hoopvol voor de toekomst?

“Ik ben niet optimistisch, maar ik zie wel hoopgevende signalen. In 2017 was het onderwerp nog nauwelijks een thema bij de verkiezingen, nu is het publieke debat losgebarsten. Dat is een goede zaak en komt mede door de spijbelende scholieren en klimaatmarsen. Er zijn ook juristen die rechtszaken beginnen tegen overheden en bedrijven om een verandering af te dwingen. Dat vind ik interessante ontwikkelingen.”

Wat is jouw gouden groentip?

“Je kunt als burger in actie komen en je stem laten horen. Sluit je bijvoorbeeld aan bij een politieke partij om mee te denken over het partijprogramma of doe mee met de klimaatbeweging en ga de straat op om te demonstreren. Zo kan er een sociaal ankerpunt ontstaan om verandering in gang te zetten.”

  • Meer interviews over duurzaamheid vind je in Flow 4, ons themanummer over natuur en duurzaamheid.

Fotografie Harrison Moore/Unsplash.com

Promotional image Promotional image

School of Flow

Een week voor jezelf

In deze training leer je hoe je beter voor jezelf kunt zorgen. Volg in je eigen tempo.

BEKIJK DEZE TRAINING