De Filosoof: Michel de Montaigne

Michel de Montaigne

In ieder nummer bespreken we de filosofie van een grote denker, aan de hand van een aantal illustraties. In Flow 3 is dat Michel de Montaigne (1533-1592).

  1. Michel de Montaigne was een Franse filosoof, schrijver en politicus. Geboren in een adellijke familie op het kasteel van Montaigne, vlak bij de Bordeauxstreek.
  2. Als baby werd de Montaigne – als onderdeel van een extreem humanistische opvoeding – bij een min ondergebracht in een arm dorp. ‘Om me op te voeden volgens de meest nederige leefwijze onder de gewone mensen’, zou hij later schrijven.
  3. Hij studeerde rechten en werd daarna lid van het parlement in Bordeaux. Daar sloot hij een intense vriendschap met Étienne de la Boétie, die al jong (32) stierf. De Montaigne was ontroostbaar – vermoedelijk betekende deze vriendschap meer dan zijn eigen huwelijk.
  4. In 1568 – na het overlijden van zijn vader – werd hij kasteelheer van het kasteel van Montaigne. Drie jaar later trok hij zich terug in zijn kasteeltoren om de talloze boeken te lezen die hij van zijn vriend de la Boétie had geërfd.
  • Deze weetjes over Michel de Montaigne komen uit Flow 3.

Tekst Caroline Buijs  Illustraties Deborah van der Schaaf

Michel de Montaigne

Promotional image Promotional image

School of Flow

Een week voor jezelf

In deze training leer je hoe je beter voor jezelf kunt zorgen. Volg in je eigen tempo.

BEKIJK DEZE TRAINING