Filosoof René Gude over optimisme en het beter maken van de wereld

optimisme

Veel filosofen zijn helemaal niet zo pessimistisch over deze tijd. Hieronder de denkwijze van filosoof René Gude (1957-2015).

René Gude noemde zichzelf een optimist. Maar optimisme betekent volgens hem niet dat je een grenzeloos vertrouwen hebt in de wereld. Voor Gude was het eerder een ‘realistisch streven naar een optimum’. Het verstand, en vooral de filosofie, bieden de mogelijkheid om negativisme te overwinnen.

In het boek Stand-up filosoof schreef hij: ‘Ik zie optimisme als de bewuste illusie dat de wereld niet door en door slecht is. En dat je hem, als je je best doet, nog beter kunt maken ook. Je bent geen optimist als je denkt dat de wereld goed is zoals-ie is. En je bent ook geen optimist als je denkt dat het allemaal vanzelf wel goedkomt.

Verbeteren

Een optimist is eigenlijk een ‘optimeerder’, iemand die vindt dat we alle zeilen bij moeten zetten om te verbeteren wat er te verbeteren valt, en die dat doet zonder enige garantie dat het daadwerkelijk goedkomt. De ware optimist ziet de wereld als een aaneenschakeling van hoogtepunten waartussen onvermijdelijk dieptepunten zitten. Hij neemt de verantwoordelijkheid om tegen alle teleurstellingen in steeds te streven naar een volgend hoogtepunt.’

Het maakt enorm veel verschil of je optimist of pessimist bent, vond Gude. ‘Als je jezelf optimisme aanleert, kan het zijn dat je dingen voor elkaar krijgt waar de pessimist nooit aan begonnen zou zijn. Tegenover optimisme staat pessimisme, de bewuste illusie dat de wereld door en door slecht is en dat je hem niet beter kunt maken, hoe goed je ook je best doet.’

Meer lezen?

Tekst Sjoukje van de Kolk Illustratie Kate Pugsley

Promotional image Promotional image

School of Flow

Paper Love

In deze online training vieren we onze liefde voor papier. Samen met Flow-crafters ga je aan de slag met 8 craftprojecten.

BEKIJK DEZE TRAINING