Voorwaarden

Heeft u een vraag over de website of over de inhoud van Flow?

Schrijf naar:
DPG Media B.V.
t.a.v. Flow redactie
Postbus 1680
2130 JB Hoofddorp

Of stuur ons een mail.

Webshop
Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Bel naar 088 – 550 01 21
Of neem contact op met de klantenservice via het contactformulier.

Abonnementen
Ga naar voor meer informatie naar onze klantenservicepagina voor een abonnement op de Flow, of bestel op abonnement.flowmagazine.nl.
Of bel 088 – 550 01 21 (ma. t/m vr. van 9.00 tot 21.00 uur).

Ik heb de Flow niet ontvangen 
Kijk op deze pagina of bel naar 088 – 550 01 21 (ma. t/m vr. van 9.00 tot 21.00 uur).

Adreswijziging
Geef uw adreswijziging uiterlijk drie weken van tevoren door zodat u de Flow op het juiste moment op uw nieuwe adres ontvangt.
Online: Via de site van de klantenservice.
Telefonisch: 088 – 550 01 21 (ma. t/m vr. van 9.00 tot 21.00 uur)

Beëindigen abonnement
Het abonnement kan tegen het einde van het eerste abonnementstermijn worden beëindigd, met een opzegtermijn van minimaal één maand. Bekijk voor meer informatie onze klantenservicepagina.
Telefonisch: 088 – 550 01 21 (ma. t/m vr. van 9.00 tot 21.00 uur)

Herroepingsrecht
Als abonnee heb je de mogelijkheid om het tijdschriftenabonnement binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via 088 – 550 01 21 (ma. t/m vr. van 9.00 tot 21.00 uur).

Abonnement in het buitenland
Wilt u Flow Magazine op uw adres in het buitenland ontvangen, neem dan contact op met de Klantenservice. Bel 088 – 550 01 21 voor meer informatie over abonnementen in het buitenland, of kijk op de klantenservicepagina.

Wijziging betaalmethode
Ga naar de klantenservicepagina voor de betaalinformatie.

Welkomstgeschenk niet ontvangen
Ga naar de klantenservicepagina voor het welkomstgeschenk.

Overige vragen
Online: flowmagazine.nl/klantenservice
Telefonisch: 088 – 550 01 21  (ma. t/m vr. van 9.00 tot 21.00 uur)

Losse verkoop
Distributie
Aldipress B.V. Utrecht, tel. 030-6660611. Adviesprijs per nummer €7,50. Buiten Benelux: mail naar redactie-flow.nl@dpgmedia.nl.

Nabestellen van eerder verschenen nummers
Wilt u eerder verschenen nummers van Flow Magazine nabestellen, kijk dan op onze webshop.

Adverteren
Neem contact op met DPG Media via 088 556 77 77 of e-mail sales.nl@dpgmediamagazines.nl
>> Lees meer informatie over adverteren in Flow.

Prijzen en voorwaarden
Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht. Een abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien – behoudens opzegging – automatische verlengd met een periode ban maximaal één jaar. Prijswijzigingen voorbehouden. Let op: de abonnementsprijs van Flow kan per factuurperiode verschillen omdat het aantal nummers dat per periode verschijnt, kan afwijken. Dit geldt alleen voor een vervolgtermijn en niet voor de eerste factuur.

Leveringsvoorwaarden
Levering van tijdschriften en levering en verkoop van premies en handelsartikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden Abonnementen.

Privacyvoorwaarden
DPG Media B.V., uitgever van Flow, legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om abonnees en klanten te informeren over relevante producten en diensten van DPG Media B.V.  Indien u daar toestemming voor hebt gegeven kunnen de gegevens ook worden gebruikt door onze groepsmaatschappijen en door zorgvuldig geselecteerde derden om u te informeren over relevante aanbiedingen betreffende producten en diensten van DPG Media B.V. groepsmaatschappijen of deze derden. De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DPG Media, Capellalaan 65,2132 JL Hoofddorp. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid van DPG Media. U kunt dit beleid raadplegen op www.dpgmediamagazines.nl/policy. Hierin kunt u tevens vinden hoe u uw rechten als betrokkene uit kunt oefenen.

Fotografie NeONBRAND/Unsplash.com