Beter voor de wereld zorgen #2: positieve triggers in je omgeving

beter voor de wereld zorgen 2

Welke kleine stappen kun je zetten om beter voor de wereld te zorgen? Praktische tips van een gedragsveranderaar helpen je concreet op weg. Vandaag: zorg voor positieve triggers. 

Een forse valkuil voor mensen die duurzamere keuzes willen maken, is wat in de gedragspsychologie ‘inertia’ wordt genoemd. Stilstand. We willen wel, maar komen niet in beweging. We raken verlamd door pessimisme (‘Mijn gedrag is een druppel op een gloeiende plaat’) óf juist door ons optimisme. We stellen uit en denken: later komt er een moment waarop ik dat duurzame gedrag wél ga vertonen. 

Weerstand

Gedragsveranderaar Liza Luesink: “We hebben vaak een optimistische illusie over ons toekomstige zelf. In de toekomst gaan we alles goed doen, in de toekomst hebben we daar ook tijd voor… Neem al die mensen die zich voornemen om wat vaker op de fiets naar het werk te gaan. Zo’n voornemen schuiven we graag voor ons uit. We sussen onszelf met de gedachte: nú komt het even niet uit, maar straks, in de zomer, ga ik wel op de fiets. Dat klinkt lekker ver weg en dat ervaren we als abstract. Wat dichtbij is, daar moeten we iets mee en dat roept weerstand op. Weerstand ontstaat als je niet precies weet hoe je iets moet aanpakken. Je nieuwe gedrag wordt daardoor een berg waar je tegenop ziet. Pas als je een paar stappen hebt gezet, een paar treden van die trap hebt beklommen, heb je wat meer vertrouwen en is de kans groter dat je je ook verbindt aan je intentie. Vanuit de gedragspsychologie adviseren we dus om mensen een klein beginstapje te laten zetten en het ze makkelijk te maken.”

Een stok achter de deur

Wat ook helpt zijn positieve triggers in je omgeving. Iets wat je herinnert aan het goede gedrag dat je wilt ontwikkelen. “Dat kan zoiets simpels zijn als een post-it die je op de deur plakt, maar bijvoorbeeld ook een afspraak die je maakt met iemand, een buddy, die het samen met je doet of jou herinnert aan je voornemens. Je publiekelijk uitspreken over iets, via social media of in je vriendenkring, is ook een goede stok achter de deur. Hiermee treedt het principe van ‘commitment’ in werking: wie A zegt, moet ook B zeggen. Je hebt allerlei online challenges – van een jaar niets nieuws kopen tot een week zonder vlees. Als je je daar zichtbaar aan committeert, gaan mensen je vragen stellen over je keuzes. En dat is elke keer een moment waarop je aan je goede voornemens herinnerd wordt.”

Meer lezen

Tekst Beanca de Goede  Fotografie Hello I’m Nik/Unsplash.com

Promotional image Promotional image

School of Flow

Paper Love

In deze online training vieren we onze liefde voor papier. Samen met Flow-crafters ga je aan de slag met 8 craftprojecten.

BEKIJK DEZE TRAINING