Een nieuwe visie op duurzaamheid (1): Joop Hazenberg vertelt

Joop Hazenberg

Een wake-upcall om zuiniger om te gaan met het klimaat, zo wordt deze tijd ook wel gezien. Staan we inderdaad op zo’n kantelpunt? Vier voorlopers in duurzaamheid delen hun visie. Deze keer duurzaamheidsdeskundige Joop Hazenberg. 

Om de klimaatdoelen te halen, moet de economie ingrijpend veranderen, vindt Joop Hazenberg. “We zijn het afgelopen jaar veel minder gaan autorijden en vliegen, en veel meer thuis gaan werken. Dat heeft geleid tot zeven procent minder CO2-uitstoot in 2020. Maar dat is niet genoeg.

Willen we de opwarming van de aarde binnen de perken houden, dan moeten we tot 2030 elk jaar de uitstoot met minstens zeven procent omlaag brengen. En daarna moet de curve verder omlaag om bij 2050 op nul uit te komen. Een structurele oplossing voor het klimaatprobleem is het virus dus allerminst. Wel een wake-upcall.”

Bomen planten

Behalve dat we minder moeten uitstoten, is het ook nodig om actief CO2 uit de lucht te halen. “Bijvoorbeeld door bos aan te planten,” zegt Hazenberg. “Hoewel regenwouden nog massaal worden gekapt, zijn er steeds meer initiatieven om bossen de ruimte te geven. Dat is goed nieuws, want bomen halen CO2 uit de lucht en stabiliseren de bodem. De Europese Commissie wil miljarden bomen planten. Ethiopië plantte in 2019 op één dag 350 miljoen bomen, en China is gebieden aan het herbebossen die grenzen aan woestijnen.”

Klimaatneutraal toekomstbeeld

Veel mensen denken dat ze hun luxeleven moeten opgeven om het klimaat te redden. Maar Joop Hazenberg wil daar graag een ander beeld naast zetten. “Het klimaatneutrale Nederland van 2050 zal in alle opzichten een rijker land zijn dan dat van vandaag. Mensen zullen in groene steden en dorpen leven, met veel meer bomen en planten om hen heen dan nu het geval is. We hebben lagere energielasten omdat we onze eigen elektriciteit produceren. De meeste straten in stadscentra zullen autovrij zijn. En de lucht is schoner, waardoor longziektes, hart- en vaataandoeningen en kanker minder zullen voorkomen.”

Meer lezen?

Tekst Otje van der Lelij  Collage Jesse Stone @stonecollages

Promotional image Promotional image

School of Flow

Paper Love

In deze online training vieren we onze liefde voor papier. Samen met Flow-crafters ga je aan de slag met 8 craftprojecten.

BEKIJK DEZE TRAINING