Het plantenactivisme van Summer Rayne Oakes

Summer Rayne Oaks

Omdat planten volgens haar verdieping geven aan je leven, gunt milieuwetenschapper en activist Summer Rayne Oakes iedereen meer groen in huis. Al snapt ze ook wel dat we er niet allemaal zo veel hoeven te hebben als zij: meer dan elfhonderd.

Waarom zijn planten zo belangrijk?
“Eerst op een heel praktisch niveau: ze verbeteren ons ecosysteem. Ze geven ons zuurstof, zuiveren de lucht, geven ons schaduw en voorkomen overstromingen. Dat zijn allemaal concrete voordelen, maar die verklaren niet waarom planten op een dieper niveau zo goed voor ons zijn. Uit veel onderzoeken blijkt dat ze ook een heel positieve invloed hebben op ons geestelijk welbevinden. Planten geven ons een fijne omgeving om in te leven.

Ik was vorig jaar in Singapore, waar men als doelstelling heeft dat iedereen binnen tien minuten in het groen moet kunnen zijn. Van een garden city is de stad een city in a garden geworden. Als je daar rondloopt, besef je: ja, dat is wat ik mis in mijn stad. Als je planten eenmaal toelaat in je leven – en voor iedereen is er denk ik wel een plant – en er een relatie mee opbouwt, begrijp je wat je tot dan toe hebt gemist. Planten verbinden ons met onze oorsprong, de natuur.”

Hoe ben je zelf bij kamerplanten terechtgekomen?
“Ik heb milieukunde en insectenkunde gestudeerd, wat eigenlijk op plantkunde neerkomt. Uiteindelijk ambieerde ik geen carrière in de wetenschap, ik wilde mijn kennis liever met een veel groter publiek delen. Duurzaamheid staat centraal bij alles wat ik doe. Vijftien jaar geleden was de tijd nog niet rijp om iets met planten te doen, dus richtte ik me eerst op andere, meer mediagenieke duurzame onderwerpen: mode, beauty en eten. In die tijd werkte ik ook als model en daarom verhuisde ik naar New York, want daar zit de Amerikaanse mode-industrie.

Ik deelde een appartement in Williamsburg met een andere vrouw. Het was in eerste instantie haar huis, dus ik wilde mijn stijl niet opdringen. Maar toen zij na een jaar of vier vertrok, was het eerste wat ik deed een grote Ficus lyrata (vioolbladplant, red.) kopen om de lege ruimte een beetje te vullen. Die plant bleek ook een leegte te vullen die ik in mezelf voelde. Ook ik had groen nodig.

Ik ben op het platteland opgegroeid, ik liep als kind op blote voeten door het gras en speelde in het bos. Dat miste ik in de grote stad. Vanaf die eerste plant ging ik me met steeds meer planten omringen. Na verloop van tijd richtte ik me vooral op planten die traditioneel minder geschikt zijn om als kamerplant gehouden te worden.”

Het plezier zat ’m dus ook in de uitdaging.
“Ja, maar het was vooral nieuwsgierigheid. Ik wil iets kunnen observeren wat nieuw voor me is. In de pers gaat het vaak over het grote aantal planten dat ik nu heb, meer dan elfhonderd inmiddels, maar voor mij is dat van minder belang. Via mijn planten wil ik dieper verbonden zijn met de natuur, met mezelf en de wereld waarin ik leef.

Dat is ook de boodschap die ik wil overbrengen via mijn boeken en de masterclasses en filmpjes op Instagram en mijn YouTube-kanaal: de rituelen en routines die je door het verzorgen van planten ontwikkelt, geven verdieping aan je leven. Wetenschappelijk weten we veel over kamerplanten, maar over wat ze emotioneel met je doen is minder bekend. Het is nu tijd om ons daarin te verdiepen.

Wetenschap is prima om data te verzamelen en te analyseren, maar resoneert niet met het hart. Om mensen zich te laten verbinden met de natuur heb je hun hart nodig. Daarom schrijf ik op een menselijke manier over planten, over de emoties die ze oproepen.”

In je boek zeg je: één kamerplant kan al het begin zijn van een nieuw leven. Je hoeft er geen elfhonderd te hebben.
“Ja, want met één plant ga je ook al een relatie aan. Je gaat die verzorgen, je gaat op de vorm en groei letten, je gaat zien wat wel en niet voor de plant werkt. Zo leer je actief observeren, zoals ik dat noem, en daar heb je ook op andere terreinen van het leven iets aan. Het kan goed zijn dat je het altijd druk hebt, zeker als je in de grote stad woont. Misschien heb je ook veel ruis in je persoonlijke bestaan. Door actieve observatievaardigheden te ontwikkelen, kun je uiteindelijk dichter bij jezelf komen.”

  • Het complete interview vind je in Flow 4, ons themanummer over natuur en duurzaamheid.

Interview Liddie Austin  Fotografie Getty Images

Promotional image Promotional image

13 t/m 19 maart

Een week voor jezelf

Een uurtje per dag in je eigen tijd, met extra tips en live momenten via Instagram.

ZO DOE JE MEE