Het fijne van met de hand schrijven

met de hand schrijven

Dingen die je hebt opgeschreven, onthoud je beter dan wanneer je ze getypt hebt. En zo zijn er nog meer inzichten over het handschrift.

Waarom leren we nog met de hand schrijven?

Ben Hamerling, handschriftdocent en medeoprichter van Stichting Schriftontwikkeling: 
“Met de hand schrijven is een basisvaardigheid, net zoals lezen en rekenen. Je moet ze alle drie beheersen om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Sommige mensen beweren dat schrijven achterhaald is, maar dat is niet zo. We leren toch ook rekenen, terwijl er al heel lang rekenmachines bestaan? Met de hand schrijven moet je goed leren, want je moet je ook kunnen redden in een apparaatloze situatie. Vergelijk 
het met in het kanaal vallen. Hopelijk overkomt het je nooit, maar als je erin valt, moet je helemáál kunnen zwemmen en niet half – daar heb je niets aan. Schrijven is tijdens je hele schoolloopbaan belangrijk. Je leert er ook beter door lezen en spellen, en de leerstof beklijft sneller.”

Ook An de Moor van de Katholieke Universiteit Leuven vindt het belangrijk dat jongeren met de hand blijven schrijven. Ze deed onderzoek onder studenten naar het effect van aantekeningen maken op papier. Tijdens een college liet ze een deel van de studenten aantekeningen maken met de hand, een ander deel gebruikte de laptop en de derde groep schreef helemaal niks op. De niet-schrijvers waren na een dag een groot deel van de kennis al kwijt, bij de studenten met de laptop verdween die na een week. De deelnemers die aantekeningen met de hand hadden gemaakt, herinnerden zich na vijf maanden nog heel veel van de les. Bovendien leer je je gedachten en de leerstof beter structureren als je aantekeningen met de hand maakt, vindt De Moor.

Hondenmand haken
Lees ook: Een katten- of hondenmand haken

Hoe persoonlijk is je handschrift?

“Eigenlijk geldt hier hetzelfde als bij beweging: we doen het allemaal op onze eigen, unieke manier. Een handschriftexpert zal altijd jouw handschrift herkennen, hoe hard je ook probeert om dat 
van een ander te imiteren. Overigens is het een fabel dat je manier van schrijven iets zegt over 
je karakter. Vroeger moest je een sollicitatiebrief vaak met de hand schrijven. Je handschrift werd dan uitvoerig geanalyseerd, om te kijken wat voor persoon je was. Maar wetenschappelijk is nooit aangetoond dat er een verband is. Je kunt hoogstens zien of iemand nauwkeurig is.”

Tekst Hanneke Bootsma, Alice van Essen Fotografie Hannah Olinger/Unsplash.com

Promotional image Promotional image

Nieuw: Book for paper lovers 7

Ga naar de shop