10 tips uit het boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’ van Brené Brown

De kracht van kwetsbaarheid

Leven vanuit de gedachte dat je goed genoeg bent, lukt pas als je je perfectionisme kunt laten varen, zegt de Amerikaanse hoogleraar Brené Brown. Dat vergt volgens haar de moed om kwetsbaar te zijn. Maar het brengt je zo veel meer dan wanneer je maar blijft presteren en het anderen naar de zin probeert te maken. Tien tips uit haar boek De kracht van kwetsbaarheid.

10 tips uit De kracht van kwetsbaarheid

 1. Kies voor authenticiteit. Laat je angst voor wat anderen vinden los.
  Authenticiteit is dag in, dag uit loslaten wie je denkt te moeten zijn en accepteren wie je werkelijk bent. Kiezen voor authenticiteit betekent de moed hebben om imperfect te zijn, grenzen stellen en jezelf toestaan om kwetsbaar te zijn. Daarnaast heb je compassie nodig (het idee dat we allemaal onze sterke en zwakke kanten hebben) en de verbondenheid die alleen mogelijk is wanneer je erin gelooft dat je goed genoeg bent.
 2. Heb meer compassie met jezelf, laat je perfectionisme los.
  Perfectionisme is een schadelijk en verslavend systeem van overtuigingen dat uitgaat van de volgende gedachte: als ik er perfect uitzie, perfect leef en alles perfect doe, kan ik de pijnlijke gevoelens die worden veroorzaakt door schaamte, afkeuring en verwijten voorkomen of beperken. Perfectionisme is zo schadelijk omdat perfectie domweg niet bestaat. Bovendien heeft perfectionisme te maken met hoe je gezien wilt worden, namelijk als perfect. En dat is een onhaalbaar doel, want je hebt totaal geen invloed op hoe je door anderen gezien wordt – hoeveel tijd en energie je er ook in steekt.
 3. Ontwikkel meer veerkracht.
  Essentieel voor het ontwikkelen van veerkracht zijn een hoopvolle levenshouding, een kritische opstelling ten opzichte van verwachtingen van buitenaf, de bereidheid te stoppen met zelfverdoving en moeilijke gevoelens te aanvaarden. Als we veerkracht willen kweken en af willen van de voortdurende vergelijking van ons doodgewone leven met allerlei opgepoetste beelden, dan moeten we weten hoe we datgene wat we zien kunnen onderwerpen aan een realitycheck. Klopt het wat ik zie? Geven deze beelden het echte leven weer of een fantasie?
 4. Cultiveer dankbaarheid en geluk.
  Mensen die zichzelf gelukkig noemen, geven aan dat ze actief dankbaarheid beoefenen en schrijven het daaraan toe dat ze zo gelukkig zijn. Er is een verschil tussen blijdschap en geluk. Het eerste is een menselijke emotie die samenhangt met omstandigheden en het tweede is een manier van in de wereld staan die samenhangt met de beoefening van dankbaarheid.
 5. Vertrouw op je intuïtie en durf te geloven.
  Intuïtie is niet alleen een manier van weten. Het is ons vermogen om onzekerheid te verdragen, en onze bereidheid om te vertrouwen op de vele manieren waarover we beschikken om tot kennis en inzicht te komen, waaronder instinct, ervaring, geloof en rede.
 6. Geef je creativiteit de ruimte.
  Er bestaan geen creatieve of oncreatieve mensen. Er bestaan alleen mensen die hun creativiteit gebruiken en mensen die dat niet doen. Ongebruikte creativiteit verdwijnt niet zomaar, maar blijft aanwezig in ons leven totdat we haar uiten, volledig laten wegkwijnen of verstikken door wrok en angst. Koken, schrijven, tekenen, krabbelen, schilderen, knippen en plakken, fotograferen, collages maken, breien, beeldhouwen, dansen, een huis inrichten, toneelspelen, zingen… het maakt niet uit wat. Zolang we creatief bezig zijn, geven we het leven zin.
 7. Neem de tijd om te spelen en te rusten.
  We denken dat prestaties en bezittingen ons gelukkig en tevreden zullen maken, maar het najagen daarvan kon juist weleens datgene zijn wat ons zo moe maakt en zo bang om het rustiger aan te doen. Als je op een bezielde manier wilt leven, moet je doelbewust de tijd nemen om te spelen en te rusten, en productiviteit als maatstaf voor eigenwaarde loslaten.
 8. Breng kalmte en stilte in je leven.
  Kalmte kun je oefenen, bijvoorbeeld door even adem te halen voordat je reageert. Stilte ervaren betekent de deur openzetten naar een ruimte zonder emotionele rommel, waar je kunt stilstaan bij je gevoelens, gedachten, dromen en vragen. Dat doe je bijvoorbeeld door te mediteren.
 9. Streef naar zinvol werk en laat je onzekerheid en je opvattingen over wat je ‘zou moeten’ los.
  Wanneer je je talenten niet gebruikt voor zinvol werk, ben je niet gelukkig. Je voelt je overbodig en kunt gevoelens ervaren van leegte, schaamte en teleurstelling. Niemand anders kan voor jou bepalen wat zinvol is: een baan buitenshuis, kinderen grootbrengen of kunstwerken maken. Niet alleen onze talenten zijn uniek, maar ook wat ons leven zin geeft.
 10. Lach, zing en dans. Laat het idee dat je altijd beheerst moet zijn en ‘normaal’ moet doen los.
  Zolang er mensen bestaan, hebben ze gelachen, gezongen en gedanst om zich te uiten, om verhalen te vertellen, om emoties over te brengen, om feest te vieren en te rouwen en om hun onderlinge band te versterken. Door te lachen, zingen en dansen creëren we een band. Het herinnert ons aan het enige wat er werkelijk toe doet wanneer we behoefte hebben om getroost te worden, iets te vieren of iets te verwerken: we staan er niet alleen voor.

Interview Sjoukje van de Kolk  Fotografie Daiga Ellaby/Unsplash.com

Promotional image Promotional image

School of Flow

Een week voor jezelf

In deze training leer je hoe je beter voor jezelf kunt zorgen. Volg in je eigen tempo.

BEKIJK DEZE TRAINING